Hưng Yên tổ chức thực hiện điều tra doanh nghiệp năm 2020

Thứ hai - 16/03/2020 07:42
   Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 1193/QĐ-TCTK về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020. Cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 nhằm thực hiện các mục đích chính: Thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã; tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành Thống kê; tổng hợp và biên soạn ấn phẩm "Sách trắng doanh nghiệp năm 2021"và nhiều mục đích khác.
   Đối tượng điều tra của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 bao gồm: Các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là hợp tác xã) hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các doanh nghiệp được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2020 hiện đang hoạt động; các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp.
   Để triển khai thực hiện tốt Điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; ngày 11 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc thực hiện cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Cục Thống kê tỉnh là cơ quan chủ trì thực hiện cuộc điều tra; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan thực hiện Phương án điều tra, xây dựng Kế hoạch chi tiết, hướng dẫn tổ chức thực hiện toàn bộ các nội dung của cuộc điều tra. Cụ thể:
    - Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tiến hành rà soát, thống nhất về quy mô doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đầy đủ về số lượng theo tình trạng hoạt động.
    - Tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên, giám sát viên, người cung cấp thông tin của doanh nghiệp và các đối tượng khác có liên quan.
    - Tổ chức thực hiện công tác thu thập thông tin bằng hình thức trực tuyến (webform) đối với doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.
    - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các nội dung của cuộc Điều tra theo đúng quy định.
    - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác tổng hợp, đánh giá, phổ biến số liệu, kết quả điều tra toàn tỉnh.
   Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh:
    - Phối hợp cung cấp cho Cục Thống kê tỉnh danh sách và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp có đến 31/12/2019; các doanh nghiệp thành lập mới năm 2019; các doanh nghiệp, dự án đầu tư trong khu các khu công nghiệp trong tỉnh.
    - Phối hợp với Cục Thống kê rà soát, thống nhất số lượng doanh nghiệp phân theo tình trạng hoạt động trên địa bàn tỉnh.
    - Tổ chức tuyên truyền về Điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.
    Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh trong công tác tổ chức, chỉ đạo và thực hiện cuộc Điều tra.
    Đặc biệt, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm tự cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin theo quy định của Phương án điều tra vào phiếu web-form trên Trang Thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp tại địa chỉ: http://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Định, Cục Thống kê Hưng Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây