HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Văn bản Trung ương

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Quyết định
1193/QĐ-TCTK
30/07/2019 Về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp 2020
2 Quyết định
Số 43/2018/QĐ-TTg
01/11/2018 Về việc Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
3 Quyết định
Số 01/QĐ-BCĐTW
15/08/2018 Quyết định về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
4 Quyết định
Số 572/QĐ-TCTK
26/07/2018 Về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2019
5 Quyết định
Số 27/2018/QĐ-TTg
06/07/2018 Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
6 Quyết định
Số 772/QĐ-TTg
26/06/2018 Về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
7 Quyết định
Số 772/QĐ-TTg
26/06/2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
8 Chỉ thị
Số 44/CT-TTg
06/12/2017 Về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019
9 Quyết định
Số 643/QĐ-TTg
11/05/2017 Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng Thống kê đến năm 2030
10 Quyết định
số 43/2016/QĐ-TTg
17/10/2016 Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia;
11 Nghị định
Số 94/2016/NĐ-CP
01/07/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
12 Nghị định
Số 95/2016/NĐ-CP
30/06/2016 Quy định về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
13 Nghị định
Số 97/2016/NĐ-CP
30/06/2016 Quy định nội dung Chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia
14 Quyết định
Số 54/2016/QĐ-TTg
30/06/2016 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
15 Luật
Số 89/2015/QH13
22/11/2015 Luật Thống kê 2015
16 Quyết định
Số 715/QĐ-TTg
22/05/2015 Phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
17 Chỉ thị
số 10/CT-TTg
29/04/2014 về việc tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành.
18 Quyết định
số 1803/QĐ-TTg
18/11/2011 Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
19 Quyết định
Số 312/QĐ-TTg
02/03/2010 Về việc phê duyệt Đề án Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website ?

Văn bản mới
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây