HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Văn bản Trung ương

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Quyết định
Số: 1389/QĐ-TCTK
19/12/2023 về việc sửa đổi Phụ lục Phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024
2 Thông tư
số 06/2023/TTBKHĐT
01/10/2023 v/V quy định hệ thống chỉ tiêu ngành Thống kê nhằm phục vụ hoạt động thống kê và công tác quản lý của ngành Thống kê
3 Quyết định
Số: 638/QĐ-TCTK
16/07/2023 về việc Ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2024
4 Quyết định
Số: 629/QĐ-TCTK
13/07/2023 Quyết định ban hành Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024
5 Quyết định
Số 269/QĐ-TCTK
06/03/2023 Quyết định ban hành Phương án điều tra hoạt động xây dựng
6 Quyết định
Số 270/QĐ-TCTK
06/03/2023 Quyết định ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023
7 Quyết định
Số 271/QĐ-TCTK
06/03/2023 Quyết định ban hành Phương án điều tra vốn đầu tư thực hiện
8 Quyết định
Số 272/QĐ-TCTK
06/03/2023 Quyết định ban hành Phương án điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ
9 Quyết định
Số 273/QĐ-TCTK
06/03/2023 Quyết định ban hành Phương án Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2023
10 Quyết định
Số 274/QĐ-TCTK
06/03/2023 Quyết định về việc ban hành Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp
11 Quyết định
Số 275/QĐ-TCTK
06/03/2023 Quyết định về việc ban hành Phương án Điều tra lao động và việc làm năm 2023
12 Quyết định
Số 03/2023/QĐ-TTg
14/02/2023 V/v Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia
13 Nghị định
Số 94/2022/NĐ-CP
06/11/2022 V/v quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
14 Nghị định
Số 53/2022/NĐ-CP
14/08/2022 Hướng dẫn Luật An ninh mạng
15 Chỉ thị
Số 7/CT-TTg
29/05/2022 về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước
16 Quyết định
1383/QĐ-TCTK
08/09/2020 V/v ban hành phương án điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
17 Quyết định
1369/QĐ-BKHĐT
06/09/2020 Tổ chức điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
18 Luật
65/2020/QH14
18/06/2020 Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020
19 Luật
63/2020/QH14
17/06/2020 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
20 Luật
64/2020/QH14
17/06/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
21 Luật
59/2020/QH14
16/06/2020 Luật Doanh nghiệp 2020
22 Luật
60/2020/QH14
16/06/2020 Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020
23 Luật
61/2020/QH14
16/06/2020 Luật Đầu tư 2020
24 Luật
62/2020/QH14
16/06/2020 Luật Xây dựng sửa đổi 2020
25 Luật
58/2020/QH14
15/06/2020 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án của Quốc hội, số 58/2020/QH14
26 Luật
57/2020/QH14
15/06/2020 Luật Thanh niên của Quốc hội, số 57/2020/QH14
27 Luật
56/2020/QH14
09/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của Quốc hội, số 56/2020/QH14
28 Quyết định
số 307/QĐ-TTg
26/02/2020 Quyết định về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021
29 Quyết định
1193/QĐ-TCTK
29/07/2019 Về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp 2020
30 Quyết định
Số 43/2018/QĐ-TTg
31/10/2018 Về việc Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
31 Quyết định
Số 01/QĐ-BCĐTW
14/08/2018 Quyết định về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
32 Quyết định
Số 572/QĐ-TCTK
25/07/2018 Về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2019
33 Quyết định
Số 27/2018/QĐ-TTg
05/07/2018 Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
34 Quyết định
Số 772/QĐ-TTg
25/06/2018 Về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
35 Quyết định
Số 772/QĐ-TTg
25/06/2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
36 Luật
Số 24/2018/QH14
11/06/2018 Luật An ninh mạng
37 Chỉ thị
Số 44/CT-TTg
05/12/2017 Về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019
38 Quyết định
Số 643/QĐ-TTg
10/05/2017 Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng Thống kê đến năm 2030
39 Quyết định
số 43/2016/QĐ-TTg
16/10/2016 Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia;
40 Nghị định
Số 94/2016/NĐ-CP
30/06/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
41 Nghị định
Số 95/2016/NĐ-CP
29/06/2016 Quy định về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
42 Nghị định
Số 97/2016/NĐ-CP
29/06/2016 Quy định nội dung Chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia
43 Quyết định
Số 54/2016/QĐ-TTg
29/06/2016 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
44 Luật
Số 89/2015/QH13
21/11/2015 Luật Thống kê 2015
45 Quyết định
Số 715/QĐ-TTg
21/05/2015 Phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
46 Chỉ thị
số 10/CT-TTg
28/04/2014 về việc tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành.
47 Quyết định
số 1803/QĐ-TTg
17/11/2011 Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
48 Quyết định
Số 312/QĐ-TTg
01/03/2010 Về việc phê duyệt Đề án Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website ?

Văn bản mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây