Lịch sử phát triển ngành Thống kê Hưng Yên

        Ngày 6 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ký sắc lệnh số 61/SL quy định bộ máy tổ chức của Bộ quốc dân kinh tế gồm các Phòng, Ban, Nha trực thuộc, trong đó có Nha Thống kê Việt Nam (nay là Tổng cục Thống kê). Để ghi nhớ sâu sắc công ơn của Bác Hồ vĩ đại đối với quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành thống kê, để phù hợp với thực tế lịch sử, và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngành Thống kê đã lấy ngày 6 tháng 5 năm 1946 là ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam.
Ngày 20/2/1956, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 695/TTg quy định về Tổ chức Cục Thống kê trung ương, các cơ quan Thống kê địa phương và các tổ chức Thống kê các Bộ của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cục Thống kê Trung ương và các cơ quan Thống kê ở các địa phương là một hệ thống thông nhất, tập trung. Trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Thống kê Hưng Yên cũng có sự thay đổi cho phù hợp, cụ thể như sau:
        Ngành Thống kê Hưng Yên từ khi thành lập đến khi hợp nhất thành tỉnh Hải Hưng (giai đoạn từ năm 1946 đến năm 1967).
        Ngày 21 tháng 7 năm 1956, Uỷ ban hành chính Khu Tả ngạn ra Chỉ thị số 413/TK-TN về việc kiện toàn bộ máy Thống kê cụ thể:
        - Cơ quan Thống kê cấp tỉnh gọi là Ban Thống kê, Thanh tra Thống kê huyện, Phụ trách Thống kê xã. Ban Thống kê tỉnh Hưng Yên khi đó có 7 biên chế, có 01 Trưởng ban và 01 Phó ban; đến tháng 11/1956, Ban Thống kê chính thức được thành lập và hoạt động độc lập.
        - Theo Nghị định số 142/TTg ngày 8/4/1957 của Thủ tướng Chính phủ thì hệ thống thống kê từ tỉnh đến xã được hình thành. Ban Thống kê tỉnh được đổi thành Chi cục Thống kê, Thanh tra Thống kê đổi thành Phòng Thống kê, Phụ trách Thống kê xã đổi thành Ban Thống kê xã. Khi mới thành lập, Chi cục Thống kê Hưng Yên chỉ có 7 người.
        Từ năm 1957 đến 1967 Chi cục Thống kê Hưng Yên chưa xây dựng được mô hình các phòng chuyên môn mà chỉ thành lập các bộ phận, 04 bộ phận gồm: Tổ chức – Hành chính; Thống kê Nông nghiệp- Đời sống, Thống kê Công nghiệp; Thương nghiệp – Xây dựng cơ bản- Giao thông vận tải; Tổng hợp – Dân số- Lao động. Mỗi bộ phận có từ 3 đến 5 người.
         Đến giữa năm 1965 có 9 trên 10 huyện, thị xã thành lập phòng Thống kê, riêng thị xã Hưng Yên vẫn là Tổ Thống kê trực thuộc Ban kế hoạch thị xã. Mỗi huyện có 2 đến 3 người.
        Năm 1961 tất cả các xã trong tỉnh đều thành lập Ban Thống kê, có 01 trưởng ban Thống kê và một số thống kê viên các thôn.
        Ngành Thống kê Hải Hưng thời kỳ hợp nhất thành tỉnh (giai đoạn từ năm 1968 đến năm 1996).
        Từ năm 1968 đến năm 1996 hợp nhất hai tỉnh. Sau khi hợp nhất hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên thành tỉnh Hải Hưng, Chi cục Thống kê Hải Hưng được thành lập trên cơ sở Chi cục Thống kê Hải Dương và Hưng Yên, gồm 6 phòng và 1 Trường cán bộ Thống kê trực thuộc Chi cục Thống kê Hỉa Hưng với 62 người. Ở 22 huyện, thị xã có 12 phòng Thống kê - Kế hoạch (thuộc Hải Dương), 9 phòng Thống kê (thuộc Hưng Yên, riêng Thị xã Hưng Yên chỉ có 1 cán bộ thống kê thuộc Uỷ ban hành chính Thị xã) với tổng cộng 68 người. Về trình độ, trình độ đại học chiếm 10,7%, trình độ trung cấp chiếm 10%, còn lại 79,3% chưa qua đào tạo.
        Từ năm 1984, Chi cục Thống kê tỉnh được đổi thành Cục Thống kê tỉnh, trực thuộc Tổng cục Thống kê; Năm 1988, Ngành Thống kê từ tổ chức theo ngành dọc lại chuyển giao về UBND địa phương quản lý (theo Thông báo số 46/TB-TW ngày 12/12/1987 của Ban bí thư Trung ương Đảng).
        Năm 1994, Ngành Thống kê trở lại tổ chức theo ngành dọc (theo Nghị định số 23/CP ngày 23/3/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê).
Trong thời kỳ 1988 - 1994, các phòng Thống kê cấp huyện được sáp nhập với phòng Kế hoạch; Cục Thống kê, nhất là các phòng Thống kê được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Đến cuối năm 1996 cơ quan Cục Thống kê có 55 người, các phòng Thống kê cấp huyện có 60 người.
        Ngành Thống kê Hưng Yên từ khi tái lập tỉnh đến nay (giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2017).
        Tháng 1 năm 1997, Cục Thống kê Hưng Yên được tái lập, các phòng Thống kê cấp huyện, thị xã thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên trực thuộc Cục Thống kê Hưng Yên; Văn phòng Cục Thống kê có 5 phòng nghiệp vụ.
        Đến năm 2010, mô hình tổ chức của Văn phòng Cục Thống kê có 6 phòng nghiệp vụ. Đến tháng 3/2011 mô hình tổ chức của cơ quan Cục Thống kê có 7 phòng nghiệp vụ, gồm: Phòng Thống kê Tổng hợp; phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng; phòng Thống kê Thương Mại; phòng Thống kê Nông nghiệp; phòng Thống kê Dân số - Văn xã; Thanh tra Cục Thống kê; phòng Tổ chức – Hành chính.
        Ngày 28/9/2010 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã có Quyết định số 622/QĐ-TCTK về việc thành lập Chi cục Thống kê huyện, thành phố. Các Chi cục Thống kê cấp huyện trực thuộc Cục Thống kê tỉnh được thành lập, trên cơ sở các phòng Thống kê cấp huyện (9 Chi cục Thống kê huyện và 01 Chi cục Thống kê thành phố), đánh dấu một bước phát triển mới của ngành Thống kê.
Theo Quyết định số 232/QĐ-TCTK ngày 02/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên. Cơ cấu tổ chức của cơ quan Cục Thống có 7 phòng nghiệp vụ, gồm: Phòng Thống kê Tổng hợp; phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng; phòng Thống kê Thương Mại; phòng Thống kê Nông nghiệp; phòng Thống kê Dân số - Văn xã; phòng Thanh tra Thống kê; phòng Tổ chức – Hành chính và 10 Chi Cục huyện, thành phố.
         Quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành Thống kê tỉnh Hưng Yên là quá trình gắn liền với việc phục vụ công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tỉnh Hưng Yên. Trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, ngành Thống kê Hưng Yên đã từng bước phát triển cả về tổ chức và chuyên môn nghiệp vụ, lớn dần về số lượng, nâng cao dần về chất lượng và luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Tổng cục Thống kê Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao cho.
        Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, ghi nhận kết quả phấn đấu và thành tích đạt được của ngành Thống kê Hưng Yên, nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thống kê và UBND tỉnh trao tặng.
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây