CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH THỐNG KÊ THỰC HIỆN CÔNG VỤ
CHUYÊN NGHIỆP, TRÁCH NHIỆM, SÁNG TẠO, NĂNG ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng Tư và bốn tháng đầu năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng Tư và bốn tháng đầu năm 2023

 •   15/05/2023 04:22:00 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0

Tháng Tư, nhiệm vụ trọng tâm trong sản xuất nông nghiệp của các địa phương trong tỉnh là tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại lúa, rau màu vụ xuân, cây ăn quả và bảo vệ an toàn đàn gia súc, gia cầm.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai và hai tháng năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai và hai tháng năm 2023

 •   01/03/2023 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 340
 •   Phản hồi: 0

Trong tháng, toàn tỉnh tập trung thu hoạch nhanh gọn cây rau màu vụ Đông và đẩy nhanh tiến độ gieo trồng lúa và rau màu vụ Xuân. Các địa phương trong tỉnh đã tập trung lấy nước đổ ải theo đúng kế hoạch, đồng thời lấy nước đến đâu tiến hành làm đất ngay đến đó, bảo đảm chất lượng đất cho gieo cấy lúa xuân. Đến nay, hoạt động sản xuất nông nghiệp và thủy sản toàn tỉnh cơ bản ổn định, cụ thể như sau:

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2023

 •   21/02/2023 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0

Cục Thống kê Hưng Yên họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2022

 •   30/12/2022 08:37:00 AM
 •   Đã xem: 1082
 •   Phản hồi: 0

Bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp. Cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na kéo dài, chính sách “zero Covid” của Trung Quốc làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu; giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao,

r4sXDjwVYRmpbEj8iYV1Uel0ID022ruOX6sY7VrHRkPJieaWJGjSELrMTjwwLXUMZ7FxzOfblTm0GOAXq2SkjMFFOUV0F5hqiw7cu43qSX4CEoslKNd8t3SZdMaQgqO1YAlfzIt5PruRfXMTKUGRJ7h0nx4VUWttHTfpgJOeS82wxrfE fHc51Ewtq0NE ZzOJrp

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 11 và 11 tháng năm 2022

 •   27/11/2022 09:58:00 AM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0

ây hằng năm: Sau khi kết thúc thu hoạch lúa vụ mùa, các địa phương trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn nông dân gieo trồng và mở rộng diện tích gieo trồng các loại cây vụ đông như: khoai tây, su hào, bắp cải, các loại rau ăn lá; tiến hành chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho những diện tích cây vụ đông đã trồng; áp dụng các biện pháp chăm sóc, thâm canh theo hướng sản xuất an toàn, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 10 và 10 tháng năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 10 và 10 tháng năm 2022

 •   27/10/2022 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0

Nhiệm vụ trọng tâm trong sản xuất nông nghiệp tháng 10/2022 của các địa phương là tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa vụ mùa, tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương gieo trồng cây vụ đông, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây lâu năm và bảo vệ an toàn trên đàn gia súc, gia cầm.

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 9 và 9 tháng năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 9 và 9 tháng năm 2022

 •   04/10/2022 07:42:00 AM
 •   Đã xem: 865
 •   Phản hồi: 0

Việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương khó khăn hơn do cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na kéo dài, chính sách “zero Covid” của Trung Quốc làm đứt gãy chuỗi cung ứng sản phẩm; giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao, đặc biệt giá xăng, dầu tăng đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân. Tuy nhiên, việc triển khai đồng bộ, kịp thời các Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và chính sách tài khóa, tiền tệ theo Nghị quyết của Quốc hội , của Chính phủ ; cùng với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng Bảy và bảy tháng năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng Bảy và bảy tháng năm 2022

 •   27/07/2022 10:01:00 AM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0

Nhiệm vụ trọng tâm sản xuất nông nghiệp trong tháng là tập trung thu hoạch lúa vụ Xuân, gieo cấy lúa vụ Mùa; chăm sóc phòng trừ sâu bệnh trên cây lâu năm và bảo vệ an toàn trên đàn gia súc, gia cầm.

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HƯ¬NG YÊN THÁNG CHÍN VÀ CHÍN THÁNG NĂM 2017

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022

 •   23/06/2022 07:48:00 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0

Sáu tháng đầu năm, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với nhiều khó khăn, thách thức: thời tiết diễn biến phức tạp; hoạt động thương mại, dịch vụ phục hồi chậm do ảnh hưởng của dịch Covid-19; cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng; giá cước vận tải và nhiều loại nguyên nhiên vật liệu tăng cao, đặc biệt giá xăng, dầu tăng đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022

 •   02/06/2022 02:50:00 PM
 •   Đã xem: 614
 •   Phản hồi: 0

Trong tháng qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã cơ bản được kiểm soát, các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội dần phục hồi trở lại, song các khó khăn, thách thức vẫn còn, cuộc xung đột giữa Nga và U-cờ-rai-na cũng đã tác động tiêu cực, giá xăng, dầu tăng cao ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của Nhân dân. Cụ thể kết quả sản xuất ở các ngành, lĩnh vực như sau:

ubnd tinh hung yen

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng Tư và bốn tháng đầu năm 2022

 •   27/04/2022 07:46:00 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0

Nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương hiện nay là tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên lúa và rau màu vụ xuân, đồng thời bảo vệ an toàn đàn gia súc, gia cầm.

ubnd tinh hung yen

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HƯNG YÊN THÁNG BA VÀ QUÝ I NĂM 2022

 •   04/04/2022 07:55:00 AM
 •   Đã xem: 1265
 •   Phản hồi: 0

Bước vào thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và chính sách tài khóa, tiền tệ;

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai và hai tháng đầu năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai và hai tháng đầu năm 2022

 •   27/02/2022 07:47:00 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0

Trong tháng qua, toàn tỉnh tập trung thu hoạch nhanh gọn cây rau màu vụ đông và đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, chăm sóc lúa xuân. Các địa phương trong tỉnh đã tập trung lấy nước đổ ải theo đúng kế hoạch, đồng thời lấy nước đến đâu tiến hành làm đất ngay đến đó, bảo đảm chất lượng đất cho gieo cấy lúa xuân.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2022

 •   09/02/2022 10:36:00 AM
 •   Đã xem: 736
 •   Phản hồi: 0

Hiện nay, toàn tỉnh đang tập trung thu hoạch các loại cây vụ đông, làm đất phục vụ sản xuất vụ xuân, đồng thời bảo vệ an toàn đàn gia súc, gia cầm chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Văn bản mới
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây