Doanhnghiep
Một số điểm mới trong Điều tra Doanh nghiệp năm 2020

Một số điểm mới trong Điều tra Doanh nghiệp năm 2020

 •   25/03/2020 01:16:00 PM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0

Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định 1193/QĐ-TCTK về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020 và ban hành kèm theo Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2020. Kết quả thu thập từ điều tra doanh nghiệp năm 2020 được sử dụng phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã. Kết quả này còn được dùng trong tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành Thống kê. Đặc biệt, một trong những điểm mới đó là kết quả của điều tra doanh nghiệp năm nay sẽ là tư liệu để tổng hợp và biên soạn ấn phẩm "Sách trắng doanh nghiệp năm 2021" và “Sách Trắng Hợp tác xã năm 2021”; đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp và chi phí dịch vụ logistic trong thời đại công nghiệp 4.0.

123

Áp dụng Điều tra trực tuyến trong Điều tra doanh nghiệp 2020: Nhiệm vụ, giải pháp và những thách thức

 •   25/03/2020 01:14:00 PM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Phương án điều tra doanh nghiệp 2020, Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I (Trung tâm) đã thực hiện việc tổ chức và triển khai công tác xây dựng chương trình thu thập thông tin điều tra doanh nghiệp 2020. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc áp dụng công nghệ thông tin sử dụng phương pháp điều tra trực tuyến khi thu thập thông tin doanh nghiệp, ngay từ khi được Lãnh đạo Tổng cục giao nhiệm vụ, Trung tâm đã nghiên cứu các giải pháp thực hiện và thảo luận với các vụ nghiệp vụ để lựa chọn giải pháp tối ưu và kế hoạch thực hiện nhằm rút ngắn thời gian so với các kỳ trước, đồng thời đảm bảo việc thu thập, xử lý số liệu điều tra được đầy đủ, chính xác và đúng kế hoạch đề ra.

Cục Thống kê Hưng Yên khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cho điều tra doanh nghiệp năm 2020

Cục Thống kê Hưng Yên khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cho điều tra doanh nghiệp năm 2020

 •   24/03/2020 10:40:00 AM
 •   Đã xem: 357
 •   Phản hồi: 0

Theo Kế hoạch điều tra doanh nghiệp năm 2020, bắt đầu từ ngày 01/4/2020 sẽ tiến hành thu thập thông tin doanh nghiệp năm 2020 trên phạm vi cả nước; thời gian thu thập thông tin trong khoảng 60 ngày, bắt đầu từ ngày 01/4/2020, kết thúc chậm nhất vào ngày 30/5/2020.

Infograpich tuyên truyền Điều tra Doanh nghiệp năm 2020

Infograpich tuyên truyền Điều tra Doanh nghiệp năm 2020

 •   23/03/2020 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 498
 •   Phản hồi: 0

Infograpich tuyên truyền Điều tra Doanh nghiệp năm 2020

Huyện Văn Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Huyện Văn Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 •   25/09/2019 01:31:00 PM
 •   Đã xem: 212
 •   Phản hồi: 0

Ngày 18 tháng 9 năm 2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Văn Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Huyện Ân Thi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hoàn thành tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 •   24/09/2019 02:27:00 PM
 •   Đã xem: 320
 •   Phản hồi: 0

Trong thời gian từ ngày 11/9/2019 đến ngày 24/9/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tổ chức tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 để đánh giá kết quả quá trình thực hiện Tổng điều tra của địa phương và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chỉ đạo, tổ chức, thực hiện công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Phương pháp điều chỉnh quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

 •   15/03/2019 07:41:00 AM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 0

Với mục tiêu thu hẹp phạm vi khu vực kinh tế chưa được quan sát, nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động của nền kinh tế, Tổng cục Thống kê đã thực hiện nghiên cứu và xây dựng Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát. Đây là cơ sở để tiếp tục củng cố và hoàn thiện nguồn thông tin, phương pháp tính chỉ tiêu GDP và GRDP nhằm xác định đúng và đầy đủ hơn quy mô GDP. Từ đó bổ su

Nguồn thông tin và quy trình đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

 •   14/03/2019 07:33:00 AM
 •   Đã xem: 300
 •   Phản hồi: 0

Theo quy định hạch toán và điều kiện thực tiễn của mỗi quốc gia, khu vực kinh tế chưa được quan sát và mỗi thành tố cấu thành của nó được xem xét, đo lường và bổ sung vào quy mô GDP với các mức rất khác nhau

Ông Đặng Ngọc Quỳnh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 •   28/01/2019 01:38:00 PM
 •   Đã xem: 797
 •   Phản hồi: 0

Trong 4 ngày, từ ngày 23/01/2019 đến ngày 26/01/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự Hội nghị tập huấn có Ông Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh; đại diện các sở, ban ngành; các thành viên BCĐ các huyện, thành phố; giảng viên cấp huyện, giám sát viên cấp tỉnh.

Ông Đào Trọng Truyến, Cục Trưởng cục Thống kê, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh

Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Hưng Yên tổ chức tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ phục vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 •   14/11/2018 03:51:00 PM
 •   Đã xem: 696
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương;

Kết quả vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 •   13/11/2018 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 566
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững những vấn đề đặt ra trong thời gian tới.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững những vấn đề đặt ra trong thời gian tới.

 •   13/11/2018 01:45:00 AM
 •   Đã xem: 668
 •   Phản hồi: 0

Có thể nói Đảng và Nhà nước đã xác định vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn là rất quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế của nước ta. Vì thế, tại Hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 05/8/2008 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) nông nghiệp, nông thôn góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện nay

Giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) nông nghiệp, nông thôn góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện nay

 •   29/10/2018 03:50:00 PM
 •   Đã xem: 4036
 •   Phản hồi: 0

Trong thời gian qua, tình hình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế của Việt Nam nói chung, của tỉnh Hưng Yên nói riêng diễn ra ngày càng mạnh mẽ, điều đó cũng đã tạo cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ hàng nông sản, tranh thủ nền công nghệ hiện đại và phương thức sản xuất tiên tiến, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho nông dân, nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều khó khăn, thách thức: mức độ cạnh tranh của nông sản phẩm ngày càng gay gắt, lao động nông nghiệp giảm do chuyển sang các hoạt động phi nông nghiệp, chênh lệch thu nhập giữa thành thị - nông thôn tăng, nhu cầu tiêu dùng của người dân về chất lượng sản phẩm ngày càng tăng ….

Hưng Yên thế và lực

 •   07/12/2017 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 866
 •   Phản hồi: 0

Sau 20 năm tái lập tỉnh, Hưng Yên có thể tự hào về những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; nền kinh tế của tỉnh đã có bước phát triển khá toàn diện. Hưng Yên ngày nay với những khu đô thị, khu công nghiệp khang trang, hiện đại đang được xây dựng và hình thành; cùng với truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường và trí tuệ của người dân Hưng Yên đã trở thành tiền đề quan trọng, tạo thế và lực để Hưng Yên vững bước trên con đường hội nhập, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Điều tra Doanh nghiệp năm 2020
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây