Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2022

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2022

 •   25/01/2022 01:17:00 AM
 •   Đã xem: 1109
 •   Phản hồi: 0

Ngày 22/01/2022, Cục Thống kê Hưng Yên đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đào Trọng Truyến - Cục trưởng Cục Thống kê Hưng Yên cùng toàn thể công chức và người lao động Ngành Thống kê Hưng Yên.

Cục Thống kê Hưng Yên tổ chức tập huấn nghiệp vụ Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 01/4/2021 và Điều tra chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Cục Thống kê Hưng Yên tổ chức tập huấn nghiệp vụ Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 01/4/2021 và Điều tra chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

 •   31/03/2021 09:10:00 PM
 •   Đã xem: 620
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Quyết định số 1903/QĐ-TCTK ngày 30/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 01/4/2021. Từ ngày 26/3/2021 đến ngày 27/3/2021, Cục Thống kê Hưng Yên đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 01/4/2021 và Điều tra chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Ông Đỗ Minh Tâm - Phó Cục trưởng Cục Thống kê Hưng Yên dự và chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị tập huấn còn có: Chi cục trưởng Chi cục Thống kê cấp huyện; giám sát viên cấp tỉnh, giám sát viên cấp huyện và điều tra viên.

Thị xã Mỹ Hào tổ chức Hội nghị chỉ đạo đẩy mạnh công tác triển khai Phương án Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Thị xã Mỹ Hào tổ chức Hội nghị chỉ đạo đẩy mạnh công tác triển khai Phương án Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

 •   21/03/2021 08:38:00 PM
 •   Đã xem: 656
 •   Phản hồi: 0

Ngày 18/3/2021, Thị xã Mỹ Hào tổ chức Hội nghị chỉ đạo đẩy mạnh triển khai Phương án Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Bùi Khánh Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban BCĐ Tổng điều tra thị xã chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí trong BCĐ thị xã, Tổ Thường trực BCĐ thị xã và Trưởng ban BCĐ các xã, phường.

Hưng Yên hoàn thành công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021

 •   01/03/2021 10:09:00 PM
 •   Đã xem: 587
 •   Phản hồi: 0

Theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Từ ngày 1/3/2021, Tổng cục Thống kê triển khai tổ chức điều tra thu thập thông tin tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước, cụ thể như sau:

Info Kết quả thực hiện mục tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII và mục tiêu năm 2021-2025

Info Kết quả phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên 5 năm 2016-2020 và mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025

 •   23/10/2020 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 3074
 •   Phản hồi: 0

Info Kết quả thực hiện mục tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII và mục tiêu năm 2021-2025

Photo Download

Thư chúc mừng công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ nhân ngày Thống kê thế giới (09:35 14/10/2020)

 •   14/10/2020 04:51:00 AM
 •   Đã xem: 830
 •   Phản hồi: 0

Thư chúc mừng công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ nhân ngày Thống kê thế giới (09:35 14/10/2020)

Tỉnh Hưng Yên tổ chức Điều tra đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Tỉnh Hưng Yên tổ chức Điều tra đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

 •   10/09/2020 11:45:00 PM
 •   Đã xem: 771
 •   Phản hồi: 0

Trong bối cảnh khó khăn chung của toàn cầu trước sự hoành hành của đại dịch Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng chịu những tác động hết sức tiêu cực, nặng nề. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh thì nhiều chính sách, giải pháp đã được các Bộ, ngành nghiên cứu ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Hưng Yên sẵn sàng cho điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020

Hưng Yên sẵn sàng cho điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020

 •   29/06/2020 05:27:00 AM
 •   Đã xem: 747
 •   Phản hồi: 0

Từ ngày 01/7 đến ngày 20/7/2020, hơn 480 điều tra viên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ tiến hành điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa thời điểm 01/7/2020. Đây là cuộc điều tra giữa kỳ của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thực hiện 10 năm/1 lần theo quyết định số 43/2016/QĐ-TTg của Thủ tưởng chính phủ về chương trình điều tra Thống kê quốc gia nhằm đánh giá tình hình và xây dựng chiến lược, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp của Việt Nam.

Cục Thống kê Hưng Yên triển khai điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020

Cục Thống kê Hưng Yên triển khai điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020

 •   25/05/2020 04:36:00 AM
 •   Đã xem: 626
 •   Phản hồi: 0

     Điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản là một trong ba cuộc lớn, quan trọng thực hiện 10 năm một lần và tiến hành vào các năm có số tận cùng là 5. Đây là cuộc điều tra mới đầu tiên thực hiện theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia được ban hành theo Quyết định 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều tra doanh nghiệp năm 2020-cần sự đồng hành của mỗi doanh nghiệp

Điều tra doanh nghiệp năm 2020-cần sự đồng hành của mỗi doanh nghiệp

 •   25/03/2020 02:18:00 AM
 •   Đã xem: 941
 •   Phản hồi: 0

Ngày 30/7/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 1193/QĐ-TTg về triển khai điều tra doanh nghiệp năm 2020. Một trong những điểm mới căn bản của điều tra doanh nghiệp năm 2020 là triển khai thu thập thông tin doanh nghiệp bằng bảng hỏi điều tra trực tuyến.

Một số điểm mới trong Điều tra Doanh nghiệp năm 2020

Một số điểm mới trong Điều tra Doanh nghiệp năm 2020

 •   25/03/2020 02:16:00 AM
 •   Đã xem: 972
 •   Phản hồi: 0

Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định 1193/QĐ-TCTK về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020 và ban hành kèm theo Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2020. Kết quả thu thập từ điều tra doanh nghiệp năm 2020 được sử dụng phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã. Kết quả này còn được dùng trong tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành Thống kê. Đặc biệt, một trong những điểm mới đó là kết quả của điều tra doanh nghiệp năm nay sẽ là tư liệu để tổng hợp và biên soạn ấn phẩm "Sách trắng doanh nghiệp năm 2021" và “Sách Trắng Hợp tác xã năm 2021”; đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp và chi phí dịch vụ logistic trong thời đại công nghiệp 4.0.

123

Áp dụng Điều tra trực tuyến trong Điều tra doanh nghiệp 2020: Nhiệm vụ, giải pháp và những thách thức

 •   25/03/2020 02:14:00 AM
 •   Đã xem: 1037
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Phương án điều tra doanh nghiệp 2020, Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I (Trung tâm) đã thực hiện việc tổ chức và triển khai công tác xây dựng chương trình thu thập thông tin điều tra doanh nghiệp 2020. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc áp dụng công nghệ thông tin sử dụng phương pháp điều tra trực tuyến khi thu thập thông tin doanh nghiệp, ngay từ khi được Lãnh đạo Tổng cục giao nhiệm vụ, Trung tâm đã nghiên cứu các giải pháp thực hiện và thảo luận với các vụ nghiệp vụ để lựa chọn giải pháp tối ưu và kế hoạch thực hiện nhằm rút ngắn thời gian so với các kỳ trước, đồng thời đảm bảo việc thu thập, xử lý số liệu điều tra được đầy đủ, chính xác và đúng kế hoạch đề ra.

Cục Thống kê Hưng Yên khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cho điều tra doanh nghiệp năm 2020

Cục Thống kê Hưng Yên khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cho điều tra doanh nghiệp năm 2020

 •   23/03/2020 11:40:00 PM
 •   Đã xem: 1065
 •   Phản hồi: 0

Theo Kế hoạch điều tra doanh nghiệp năm 2020, bắt đầu từ ngày 01/4/2020 sẽ tiến hành thu thập thông tin doanh nghiệp năm 2020 trên phạm vi cả nước; thời gian thu thập thông tin trong khoảng 60 ngày, bắt đầu từ ngày 01/4/2020, kết thúc chậm nhất vào ngày 30/5/2020.

Infograpich tuyên truyền Điều tra Doanh nghiệp năm 2020

Infograpich tuyên truyền Điều tra Doanh nghiệp năm 2020

 •   23/03/2020 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 1463
 •   Phản hồi: 0

Infograpich tuyên truyền Điều tra Doanh nghiệp năm 2020

Văn bản mới
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây