Photo Download

Thư chúc mừng công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ nhân ngày Thống kê thế giới (09:35 14/10/2020)

 •   14/10/2020 03:51:00 PM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0

Thư chúc mừng công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ nhân ngày Thống kê thế giới (09:35 14/10/2020)

Tỉnh Hưng Yên tổ chức Điều tra đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Tỉnh Hưng Yên tổ chức Điều tra đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

 •   11/09/2020 10:45:00 AM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0

Trong bối cảnh khó khăn chung của toàn cầu trước sự hoành hành của đại dịch Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng chịu những tác động hết sức tiêu cực, nặng nề. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh thì nhiều chính sách, giải pháp đã được các Bộ, ngành nghiên cứu ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Hưng Yên sẵn sàng cho điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020

Hưng Yên sẵn sàng cho điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020

 •   29/06/2020 04:27:00 PM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0

Từ ngày 01/7 đến ngày 20/7/2020, hơn 480 điều tra viên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ tiến hành điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa thời điểm 01/7/2020. Đây là cuộc điều tra giữa kỳ của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thực hiện 10 năm/1 lần theo quyết định số 43/2016/QĐ-TTg của Thủ tưởng chính phủ về chương trình điều tra Thống kê quốc gia nhằm đánh giá tình hình và xây dựng chiến lược, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp của Việt Nam.

Cục Thống kê Hưng Yên triển khai điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020

Cục Thống kê Hưng Yên triển khai điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020

 •   25/05/2020 03:36:00 PM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0

     Điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản là một trong ba cuộc lớn, quan trọng thực hiện 10 năm một lần và tiến hành vào các năm có số tận cùng là 5. Đây là cuộc điều tra mới đầu tiên thực hiện theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia được ban hành theo Quyết định 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều tra doanh nghiệp năm 2020-cần sự đồng hành của mỗi doanh nghiệp

Điều tra doanh nghiệp năm 2020-cần sự đồng hành của mỗi doanh nghiệp

 •   25/03/2020 01:18:00 PM
 •   Đã xem: 443
 •   Phản hồi: 0

Ngày 30/7/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 1193/QĐ-TTg về triển khai điều tra doanh nghiệp năm 2020. Một trong những điểm mới căn bản của điều tra doanh nghiệp năm 2020 là triển khai thu thập thông tin doanh nghiệp bằng bảng hỏi điều tra trực tuyến.

Một số điểm mới trong Điều tra Doanh nghiệp năm 2020

Một số điểm mới trong Điều tra Doanh nghiệp năm 2020

 •   25/03/2020 01:16:00 PM
 •   Đã xem: 499
 •   Phản hồi: 0

Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định 1193/QĐ-TCTK về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020 và ban hành kèm theo Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2020. Kết quả thu thập từ điều tra doanh nghiệp năm 2020 được sử dụng phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã. Kết quả này còn được dùng trong tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành Thống kê. Đặc biệt, một trong những điểm mới đó là kết quả của điều tra doanh nghiệp năm nay sẽ là tư liệu để tổng hợp và biên soạn ấn phẩm "Sách trắng doanh nghiệp năm 2021" và “Sách Trắng Hợp tác xã năm 2021”; đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp và chi phí dịch vụ logistic trong thời đại công nghiệp 4.0.

123

Áp dụng Điều tra trực tuyến trong Điều tra doanh nghiệp 2020: Nhiệm vụ, giải pháp và những thách thức

 •   25/03/2020 01:14:00 PM
 •   Đã xem: 490
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Phương án điều tra doanh nghiệp 2020, Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I (Trung tâm) đã thực hiện việc tổ chức và triển khai công tác xây dựng chương trình thu thập thông tin điều tra doanh nghiệp 2020. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc áp dụng công nghệ thông tin sử dụng phương pháp điều tra trực tuyến khi thu thập thông tin doanh nghiệp, ngay từ khi được Lãnh đạo Tổng cục giao nhiệm vụ, Trung tâm đã nghiên cứu các giải pháp thực hiện và thảo luận với các vụ nghiệp vụ để lựa chọn giải pháp tối ưu và kế hoạch thực hiện nhằm rút ngắn thời gian so với các kỳ trước, đồng thời đảm bảo việc thu thập, xử lý số liệu điều tra được đầy đủ, chính xác và đúng kế hoạch đề ra.

Cục Thống kê Hưng Yên khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cho điều tra doanh nghiệp năm 2020

Cục Thống kê Hưng Yên khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cho điều tra doanh nghiệp năm 2020

 •   24/03/2020 10:40:00 AM
 •   Đã xem: 584
 •   Phản hồi: 0

Theo Kế hoạch điều tra doanh nghiệp năm 2020, bắt đầu từ ngày 01/4/2020 sẽ tiến hành thu thập thông tin doanh nghiệp năm 2020 trên phạm vi cả nước; thời gian thu thập thông tin trong khoảng 60 ngày, bắt đầu từ ngày 01/4/2020, kết thúc chậm nhất vào ngày 30/5/2020.

Infograpich tuyên truyền Điều tra Doanh nghiệp năm 2020

Infograpich tuyên truyền Điều tra Doanh nghiệp năm 2020

 •   23/03/2020 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 874
 •   Phản hồi: 0

Infograpich tuyên truyền Điều tra Doanh nghiệp năm 2020

Huyện Văn Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Huyện Văn Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 •   25/09/2019 01:31:00 PM
 •   Đã xem: 441
 •   Phản hồi: 0

Ngày 18 tháng 9 năm 2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Văn Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Huyện Ân Thi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hoàn thành tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 •   24/09/2019 02:27:00 PM
 •   Đã xem: 635
 •   Phản hồi: 0

Trong thời gian từ ngày 11/9/2019 đến ngày 24/9/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tổ chức tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 để đánh giá kết quả quá trình thực hiện Tổng điều tra của địa phương và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chỉ đạo, tổ chức, thực hiện công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Phương pháp điều chỉnh quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

 •   15/03/2019 07:41:00 AM
 •   Đã xem: 461
 •   Phản hồi: 0

Với mục tiêu thu hẹp phạm vi khu vực kinh tế chưa được quan sát, nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động của nền kinh tế, Tổng cục Thống kê đã thực hiện nghiên cứu và xây dựng Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát. Đây là cơ sở để tiếp tục củng cố và hoàn thiện nguồn thông tin, phương pháp tính chỉ tiêu GDP và GRDP nhằm xác định đúng và đầy đủ hơn quy mô GDP. Từ đó bổ su

Nguồn thông tin và quy trình đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

 •   14/03/2019 07:33:00 AM
 •   Đã xem: 469
 •   Phản hồi: 0

Theo quy định hạch toán và điều kiện thực tiễn của mỗi quốc gia, khu vực kinh tế chưa được quan sát và mỗi thành tố cấu thành của nó được xem xét, đo lường và bổ sung vào quy mô GDP với các mức rất khác nhau

Ông Đặng Ngọc Quỳnh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 •   28/01/2019 01:38:00 PM
 •   Đã xem: 1057
 •   Phản hồi: 0

Trong 4 ngày, từ ngày 23/01/2019 đến ngày 26/01/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự Hội nghị tập huấn có Ông Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh; đại diện các sở, ban ngành; các thành viên BCĐ các huyện, thành phố; giảng viên cấp huyện, giám sát viên cấp tỉnh.

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Thống kê
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây