Huyện Ân Thi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hoàn thành tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 •   24/09/2019 02:27:00 PM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0

Trong thời gian từ ngày 11/9/2019 đến ngày 24/9/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tổ chức tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 để đánh giá kết quả quá trình thực hiện Tổng điều tra của địa phương và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chỉ đạo, tổ chức, thực hiện công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Phương pháp điều chỉnh quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

 •   15/03/2019 07:41:00 AM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0

Với mục tiêu thu hẹp phạm vi khu vực kinh tế chưa được quan sát, nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động của nền kinh tế, Tổng cục Thống kê đã thực hiện nghiên cứu và xây dựng Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát. Đây là cơ sở để tiếp tục củng cố và hoàn thiện nguồn thông tin, phương pháp tính chỉ tiêu GDP và GRDP nhằm xác định đúng và đầy đủ hơn quy mô GDP. Từ đó bổ su

Nguồn thông tin và quy trình đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

 •   14/03/2019 07:33:00 AM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0

Theo quy định hạch toán và điều kiện thực tiễn của mỗi quốc gia, khu vực kinh tế chưa được quan sát và mỗi thành tố cấu thành của nó được xem xét, đo lường và bổ sung vào quy mô GDP với các mức rất khác nhau

Ông Đặng Ngọc Quỳnh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 •   28/01/2019 01:38:00 PM
 •   Đã xem: 699
 •   Phản hồi: 0

Trong 4 ngày, từ ngày 23/01/2019 đến ngày 26/01/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự Hội nghị tập huấn có Ông Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh; đại diện các sở, ban ngành; các thành viên BCĐ các huyện, thành phố; giảng viên cấp huyện, giám sát viên cấp tỉnh.

Ông Đào Trọng Truyến, Cục Trưởng cục Thống kê, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh

Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Hưng Yên tổ chức tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ phục vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 •   14/11/2018 03:51:00 PM
 •   Đã xem: 623
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương;

Kết quả vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 •   13/11/2018 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 487
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững những vấn đề đặt ra trong thời gian tới.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững những vấn đề đặt ra trong thời gian tới.

 •   13/11/2018 01:45:00 AM
 •   Đã xem: 586
 •   Phản hồi: 0

Có thể nói Đảng và Nhà nước đã xác định vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn là rất quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế của nước ta. Vì thế, tại Hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 05/8/2008 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) nông nghiệp, nông thôn góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện nay

Giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) nông nghiệp, nông thôn góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện nay

 •   29/10/2018 03:50:00 PM
 •   Đã xem: 3588
 •   Phản hồi: 0

Trong thời gian qua, tình hình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế của Việt Nam nói chung, của tỉnh Hưng Yên nói riêng diễn ra ngày càng mạnh mẽ, điều đó cũng đã tạo cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ hàng nông sản, tranh thủ nền công nghệ hiện đại và phương thức sản xuất tiên tiến, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho nông dân, nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều khó khăn, thách thức: mức độ cạnh tranh của nông sản phẩm ngày càng gay gắt, lao động nông nghiệp giảm do chuyển sang các hoạt động phi nông nghiệp, chênh lệch thu nhập giữa thành thị - nông thôn tăng, nhu cầu tiêu dùng của người dân về chất lượng sản phẩm ngày càng tăng ….

Hưng Yên thế và lực

 •   07/12/2017 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 793
 •   Phản hồi: 0

Sau 20 năm tái lập tỉnh, Hưng Yên có thể tự hào về những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; nền kinh tế của tỉnh đã có bước phát triển khá toàn diện. Hưng Yên ngày nay với những khu đô thị, khu công nghiệp khang trang, hiện đại đang được xây dựng và hình thành; cùng với truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường và trí tuệ của người dân Hưng Yên đã trở thành tiền đề quan trọng, tạo thế và lực để Hưng Yên vững bước trên con đường hội nhập, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Vũ Văn Thuần - Phó chủ tịch UBND Thành phố Hưng Yên, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố Hưng Yên khai mạc Hội nghị

Thành phố Hưng Yên tập huấn nghiệp vụ điều tra giai đoạn 2 của Tổng điều tra kinh tế năm 2017

 •   29/06/2017 04:32:00 PM
 •   Đã xem: 394
 •   Phản hồi: 0

Ngày 29/6/2017, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra giai đoạn 2 cho 118 học viên là các thành viên Ban chỉ đạo, điều tra viên, tổ trưởng của 17 xã, phường trên địa bàn và các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thường trực giúp việc của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố Hưng Yên

Sẵn sàng cho giai đoạn 2 của Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sẵn sàng cho giai đoạn 2 của Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 •   29/06/2017 10:15:00 AM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Cục Thống kê, với tư cách là đơn vị thường trực đã tham mưu để Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh

Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây