CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH THỐNG KÊ THỰC HIỆN CÔNG VỤ
CHUYÊN NGHIỆP, TRÁCH NHIỆM, SÁNG TẠO, NĂNG ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Quyết định
Số: 112/QĐ-CTK
13/12/2022 Về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên
2 Quyết định
Số 2150/QĐ-UBND
20/09/2022 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
3 Chỉ thị
Số 7/CT-TTg
29/05/2022 về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước
4 Thông báo
Số 866/CTK-TTTT
30/12/2021 Thông báo thực hiện Phương án điều tra hoạt động vận tải năm 2022
5 Thông báo
Số 865/CTK-TTTTTK
30/12/2021 thông báo thực hiện Phương án điều tra ngành công nghiệp
6 Kế hoạch
Số 199/KH-CTK
27/12/2021 Kế hoạch Tổ chức triển khai Phương án Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
7 Kế hoạch
Số 201/KH-CTK
21/12/2021 Kế hoạch Tổ chức triển khai Phương án điều tra Vốn đầu tư thực hiện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
8 Kế hoạch
Số 200/KH-CTK
21/12/2021 Kế hoạch Tổ chức triển khai Phương án điều tra hoạt động xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
9 Kế hoạch
Số 196/KH-CTK
20/12/2021 Kế hoạch tổ chức triển khai Phương án các cuộc ĐT trong lĩnh vực TK giá năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
10 Kế hoạch
Số 195/KH-CTK
20/12/2021 Kế hoạch tổ chức, triển khai Phương án các cuộc ĐT trong lĩnh vực TK thương mại, dịch vụ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
11 Kế hoạch
Số 198/KH-CTK
20/12/2021 V/v Kế hoạch Tổ chức triển khai Phương án điều tra ngành công nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
12 Quyết định
Số 990/QĐ-TCTK
06/10/2021 Phương án điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác
13 Quyết định
Số 966/QĐ-TCTK
20/09/2021 Quyết định ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2022
14 Quyết định
Số: 751/QĐ-TCTK
23/06/2021 Phương án điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa
15 Quyết định
Số 752/QĐ-TCTK
23/06/2021 Phương án điều tra hoạt động vận tải, kho bãi
16 Quyết định
738/QĐ-TCTK
22/06/2021 Về việc ban hành Kế hoạch điều tra Thống kê năm 2022 của Tổng cục Thống kê
17 Công văn
162/CTK-TCHC
31/03/2021 Danh sách phát hành tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên
18 Quyết định
24/QĐ-CTK
29/03/2021 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015
19 Kế hoạch
35/KH-UBND
22/02/2021 v/v kế hoạch triển khai thi hành Luật thanh niên
20 Chỉ thị
Số 3/CT-UBND
01/02/2021 v/v chỉ thị tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh
21 Thông báo
14/TB-CTK
08/11/2020 V/v Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, lao động năm 2020
22 Công văn
392/CTK-CN
09/09/2020 V/v điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19
23 Quyết định
1383/QĐ-TCTK
08/09/2020 V/v ban hành phương án điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
24 Quyết định
1369/QĐ-BKHĐT
06/09/2020 Tổ chức điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
25 Kế hoạch
257-KH/TU
26/08/2020 Kế hoạch Quán triệt và triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo , tạp chí của Đảng; Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị
26 Kế hoạch
102 KH-UBND
29/07/2020 V/v thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ,công chức,viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn pháp luật Việt nam về phòng chống tra tấn trên địa bàn tỉnh
27 Quyết định
Số 1176/QĐ-TCTK
08/07/2020 Về việc Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021
28 Luật
65/2020/QH14
18/06/2020 Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020
29 Kế hoạch
135A/KH-CTK
17/06/2020 Kế hoạch Tuyên truyền về điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
30 Luật
63/2020/QH14
17/06/2020 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
31 Luật
64/2020/QH14
17/06/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
32 Luật
59/2020/QH14
16/06/2020 Luật Doanh nghiệp 2020
33 Luật
60/2020/QH14
16/06/2020 Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020
34 Luật
61/2020/QH14
16/06/2020 Luật Đầu tư 2020
35 Luật
62/2020/QH14
16/06/2020 Luật Xây dựng sửa đổi 2020
36 Luật
58/2020/QH14
15/06/2020 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án của Quốc hội, số 58/2020/QH14
37 Luật
57/2020/QH14
15/06/2020 Luật Thanh niên của Quốc hội, số 57/2020/QH14
38 Luật
56/2020/QH14
09/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của Quốc hội, số 56/2020/QH14
39 Quyết định
1006/QĐ-TCTK
19/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
40 Chỉ thị
4/CT-UBND
10/03/2020 v/v thực hiện cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh
41 Quyết định
số 307/QĐ-TTg
26/02/2020 Quyết định về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021
42 Công điện
184/CĐ-CTUBND
03/02/2020 Công điện lập tức cách ly tuyệt đối với trường hợp nghi nhiễm corona( Hỏa tốc )
43 Công văn
74/STTTT-TTBCXB
01/02/2020 V/v tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
44 Kế hoạch
15/KH-UBND
31/01/2020 V/v triển khai hoạt động đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh
45 Quyết định
Số 38/QĐ-UBND
14/11/2019 v/v Ban hành quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở,ban ngành,đoàn thể tỉnh và UBND các huyện,thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh
46 Quyết định
35/QĐ-UBND
13/10/2019 v/v Ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh
47 Quyết định
Số 1284/QĐ-TCTK
26/08/2019 Về việc tiến hành Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2020
48 Quyết định
Số 1261/QĐ-TCTK
18/08/2019 Về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2020
49 Quyết định
Số 1260/QĐ-TCTK
15/08/2019 Về việc tổ chức Điều tra lao động việc làm năm 2020
50 Quyết định
1193/QĐ-TCTK
29/07/2019 Về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp 2020
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website ?

Văn bản mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây