HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Quyết định
738/QĐ-TCTK
23/06/2021 Về việc ban hành Kế hoạch điều tra Thống kê năm 2022 của Tổng cục Thống kê
2 Kế hoạch
35/KH-UBND
23/02/2021 v/v kế hoạch triển khai thi hành Luật thanh niên
3 Chỉ thị
Số 3/CT-UBND
02/02/2021 v/v chỉ thị tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh
4 Thông báo
14/TB-CTK
09/11/2020 V/v Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, lao động năm 2020
5 Công văn
392/CTK-CN
10/09/2020 V/v điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19
6 Quyết định
1383/QĐ-TCTK
09/09/2020 V/v ban hành phương án điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
7 Quyết định
1369/QĐ-BKHĐT
07/09/2020 Tổ chức điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
8 Kế hoạch
257-KH/TU
27/08/2020 Kế hoạch Quán triệt và triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo , tạp chí của Đảng; Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị
9 Kế hoạch
102 KH-UBND
30/07/2020 V/v thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ,công chức,viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn pháp luật Việt nam về phòng chống tra tấn trên địa bàn tỉnh
10 Luật
65/2020/QH14
19/06/2020 Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020
11 Kế hoạch
135A/KH-CTK
18/06/2020 Kế hoạch Tuyên truyền về điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
12 Luật
63/2020/QH14
18/06/2020 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
13 Luật
64/2020/QH14
18/06/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
14 Luật
59/2020/QH14
17/06/2020 Luật Doanh nghiệp 2020
15 Luật
60/2020/QH14
17/06/2020 Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020
16 Luật
61/2020/QH14
17/06/2020 Luật Đầu tư 2020
17 Luật
62/2020/QH14
17/06/2020 Luật Xây dựng sửa đổi 2020
18 Luật
58/2020/QH14
16/06/2020 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án của Quốc hội, số 58/2020/QH14
19 Luật
57/2020/QH14
16/06/2020 Luật Thanh niên của Quốc hội, số 57/2020/QH14
20 Luật
56/2020/QH14
10/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của Quốc hội, số 56/2020/QH14
21 Chỉ thị
4/CT-UBND
11/03/2020 v/v thực hiện cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh
22 Quyết định
số 307/QĐ-TTg
27/02/2020 Quyết định về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021
23 Công điện
184/CĐ-CTUBND
04/02/2020 Công điện lập tức cách ly tuyệt đối với trường hợp nghi nhiễm corona( Hỏa tốc )
24 Công văn
74/STTTT-TTBCXB
02/02/2020 V/v tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
25 Kế hoạch
15/KH-UBND
01/02/2020 V/v triển khai hoạt động đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh
26 Quyết định
Số 38/QĐ-UBND
15/11/2019 v/v Ban hành quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở,ban ngành,đoàn thể tỉnh và UBND các huyện,thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh
27 Quyết định
35/QĐ-UBND
14/10/2019 v/v Ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh
28 Quyết định
Số 1284/QĐ-TCTK
27/08/2019 Về việc tiến hành Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2020
29 Quyết định
Số 1261/QĐ-TCTK
19/08/2019 Về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2020
30 Quyết định
Số 1260/QĐ-TCTK
16/08/2019 Về việc tổ chức Điều tra lao động việc làm năm 2020
31 Quyết định
1193/QĐ-TCTK
30/07/2019 Về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp 2020
32 Thông tư
Số 01/2019/TT-BKHĐT
04/01/2019 Về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê
33 Chỉ thị
Số 33-CT/TU
13/12/2018 Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy Về lãnh đạo thực hiện Tổng Điều tra Dân số và nhà ở năm 2019
34 Kế hoạch
Số 130/KH-UBND
04/12/2018 Kế hoạch phát động phong trào thi đua Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
35 Quyết định
Số 43/2018/QĐ-TTg
01/11/2018 Về việc Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
36 Quyết định
Số 01/QĐ-BCĐTW
15/08/2018 Quyết định về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
37 Quyết định
Số 592/QĐ-TCTK
30/07/2018 về việc tiến hành Điều tra lao động việc làm năm 2019
38 Quyết định
Số 572/QĐ-TCTK
26/07/2018 Về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2019
39 Quyết định
Số 513/QĐ-TCTK
16/07/2018 Về việc tiến hành khảo sát mức sống dân cư năm 2019
40 Quyết định
Số 27/2018/QĐ-TTg
06/07/2018 Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
41 Quyết định
Số 772/QĐ-TTg
26/06/2018 Về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
42 Quyết định
Số 772/QĐ-TTg
26/06/2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
43 Chỉ thị
Số 44/CT-TTg
06/12/2017 Về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019
44 Quyết định
Số 3110/QĐ-UBND
29/11/2017 Về việc ban hành biểu mẫu và phân công công nhiệm vụ thu thập, tổng hợp Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã...
45 Kế hoạch
Số 283/KH-UBND
25/09/2017 V/v Triển khai thực hiện Đề án Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 tỉnh Hưng Yên
46 Kế hoạch
Số 7171/BKHĐT-TCTK
31/08/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với Bộ, ngành, địa phương
47 Kế hoạch
Số 238/KH-UBND
17/08/2017 Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án Hội nhập thống kê Asean giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
48 Quyết định
Số 643/QĐ-TTg
11/05/2017 Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng Thống kê đến năm 2030
49 Quyết định
số 16/QĐ-CTK
22/03/2017 về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp, biên tập và phổ biến thông tin trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Cục Thống kê Hưng Yên
50 Quyết định
Số: 15/QĐ-CTK
21/03/2017 Về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp của Cục Thống kê Hưng Yên
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website ?

Văn bản mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây