CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH THỐNG KÊ THỰC HIỆN CÔNG VỤ
CHUYÊN NGHIỆP, TRÁCH NHIỆM, SÁNG TẠO, NĂNG ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Quyết định
Số 269/QĐ-TCTK
07/03/2023 Quyết định ban hành Phương án điều tra hoạt động xây dựng
2 Quyết định
Số 270/QĐ-TCTK
07/03/2023 Quyết định ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023
3 Quyết định
Số 271/QĐ-TCTK
07/03/2023 Quyết định ban hành Phương án điều tra vốn đầu tư thực hiện
4 Quyết định
Số 272/QĐ-TCTK
07/03/2023 Quyết định ban hành Phương án điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ
5 Quyết định
Số 273/QĐ-TCTK
07/03/2023 Quyết định ban hành Phương án Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2023
6 Quyết định
Số 274/QĐ-TCTK
07/03/2023 Quyết định về việc ban hành Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp
7 Quyết định
Số 275/QĐ-TCTK
07/03/2023 Quyết định về việc ban hành Phương án Điều tra lao động và việc làm năm 2023
8 Quyết định
Số 03/2023/QĐ-TTg
15/02/2023 V/v Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia
9 Kế hoạch
Số 23/KH-UBND
14/02/2023 V/v Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023
10 Quyết định
Số: 112/QĐ-CTK
14/12/2022 Về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên
11 Nghị định
Số 94/2022/NĐ-CP
07/11/2022 V/v quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
12 Quyết định
Số 2150/QĐ-UBND
21/09/2022 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
13 Chỉ thị
Số 7/CT-TTg
30/05/2022 về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước
14 Quyết định
738/QĐ-TCTK
23/06/2021 Về việc ban hành Kế hoạch điều tra Thống kê năm 2022 của Tổng cục Thống kê
15 Công văn
162/CTK-TCHC
01/04/2021 Danh sách phát hành tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên
16 Quyết định
24/QĐ-CTK
30/03/2021 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015
17 Kế hoạch
35/KH-UBND
23/02/2021 v/v kế hoạch triển khai thi hành Luật thanh niên
18 Chỉ thị
Số 3/CT-UBND
02/02/2021 v/v chỉ thị tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh
19 Thông báo
14/TB-CTK
09/11/2020 V/v Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, lao động năm 2020
20 Công văn
392/CTK-CN
10/09/2020 V/v điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19
21 Quyết định
1383/QĐ-TCTK
09/09/2020 V/v ban hành phương án điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
22 Quyết định
1369/QĐ-BKHĐT
07/09/2020 Tổ chức điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
23 Kế hoạch
257-KH/TU
27/08/2020 Kế hoạch Quán triệt và triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo , tạp chí của Đảng; Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị
24 Kế hoạch
102 KH-UBND
30/07/2020 V/v thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ,công chức,viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn pháp luật Việt nam về phòng chống tra tấn trên địa bàn tỉnh
25 Quyết định
Số 1176/QĐ-TCTK
09/07/2020 Về việc Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021
26 Luật
65/2020/QH14
19/06/2020 Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020
27 Kế hoạch
135A/KH-CTK
18/06/2020 Kế hoạch Tuyên truyền về điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
28 Luật
63/2020/QH14
18/06/2020 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
29 Luật
64/2020/QH14
18/06/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
30 Luật
59/2020/QH14
17/06/2020 Luật Doanh nghiệp 2020
31 Luật
60/2020/QH14
17/06/2020 Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020
32 Luật
61/2020/QH14
17/06/2020 Luật Đầu tư 2020
33 Luật
62/2020/QH14
17/06/2020 Luật Xây dựng sửa đổi 2020
34 Luật
58/2020/QH14
16/06/2020 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án của Quốc hội, số 58/2020/QH14
35 Luật
57/2020/QH14
16/06/2020 Luật Thanh niên của Quốc hội, số 57/2020/QH14
36 Luật
56/2020/QH14
10/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của Quốc hội, số 56/2020/QH14
37 Quyết định
1006/QĐ-TCTK
20/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
38 Chỉ thị
4/CT-UBND
11/03/2020 v/v thực hiện cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh
39 Quyết định
số 307/QĐ-TTg
27/02/2020 Quyết định về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021
40 Công điện
184/CĐ-CTUBND
04/02/2020 Công điện lập tức cách ly tuyệt đối với trường hợp nghi nhiễm corona( Hỏa tốc )
41 Công văn
74/STTTT-TTBCXB
02/02/2020 V/v tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
42 Kế hoạch
15/KH-UBND
01/02/2020 V/v triển khai hoạt động đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh
43 Quyết định
Số 38/QĐ-UBND
15/11/2019 v/v Ban hành quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở,ban ngành,đoàn thể tỉnh và UBND các huyện,thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh
44 Quyết định
35/QĐ-UBND
14/10/2019 v/v Ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh
45 Quyết định
Số 1284/QĐ-TCTK
27/08/2019 Về việc tiến hành Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2020
46 Quyết định
Số 1261/QĐ-TCTK
19/08/2019 Về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2020
47 Quyết định
Số 1260/QĐ-TCTK
16/08/2019 Về việc tổ chức Điều tra lao động việc làm năm 2020
48 Quyết định
1193/QĐ-TCTK
30/07/2019 Về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp 2020
49 Thông tư
Số 01/2019/TT-BKHĐT
04/01/2019 Về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê
50 Chỉ thị
Số 33-CT/TU
13/12/2018 Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy Về lãnh đạo thực hiện Tổng Điều tra Dân số và nhà ở năm 2019
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website ?

Văn bản mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây