tdt
     I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
     II. VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

     - Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
    - Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh về phát động phòng trào thi đua Tổng điều tra kinh tế vá điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hưng Yên
     - Kế hoạch số 01/KH-BCĐTĐT ngày 28/01/2021 của BCĐ TĐT tỉnh về triển khai thực hiện Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
     - Kế hoạch số 03/KH-BCĐTĐT ngày 28/01/2021 của BCĐ TĐT tỉnh về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
     - Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hưng Yên
     - Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Về việc thay đổi thành viên ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hưng Yên
     - Quyết định số 82/QĐ-BCĐTĐT ngày 21/9/2020 của Trưởng ban BCĐ TĐT tỉnh về việc thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hưng Yên
     - Thông báo số 01/TB-BCĐTĐT ngày 04/02/2021  của Trưởng ban BCĐ TĐT tỉnh Thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hưng Yên
     - Thông báo số 02/TB-BCĐTĐT ngày 09/02/2021  của Trưởng ban BCĐ TĐT tỉnh Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hưng Yên

 

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
TỈNH HƯNG YÊN

STT Chỉ tiêu ĐVT 9 THÀNG SO CÙNG
KỲ NĂM TRƯỚC (%)
1 Diện tích gieo cây hàngnawm Ha 76.323 96,18
1 Chỉ số sản xuất công nghiệp %   107,76
2 Vốn đầu tư đầu tư phát triển Tỷ đồng 26.385 96,90
3 Tổng mức bán lẻ hàng hóa hàng hóa và dịch vụ Tỷ đồng 32.628 104,85
4 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) %   101,05
5 Hành khách luân chuyển 1000 HK.Km 404.326 60,36
6 Hàng hóa luân chuyển 1000 Tấn.Km 1.053893 81,13
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  •   05/08/2021 07:45
  •   Đã xem: 267
  •   Phản hồi: 0

 Cây hàng năm: Đến ngày 25/6, toàn tỉnh cơ bản kết thúc thu hoạch lúa xuân. Nhìn chung, vụ lúa xuân năm nay đạt kết quả tốt, năng suất lúa sơ bộ đạt 67,82 tạ/ha, tăng 0,38% (tăng 0,27 tạ/ha) so với cùng kỳ năm trước. Một số cây hàng năm khác cũng cho năng suất khá như: ngô 64,38 tạ/ha, tăng 0,45% (tăng 0,29 tạ/ha); khoai lang đạt 185,21 tạ/ha, tương đương năm trước; lạc 35,96 tạ/ha, tăng 0,45% (tăng 0,16 tạ/ha); đậu tương đạt 21,40 tạ/ha, tương đương năm trước; rau các loại đạt 281,19 tạ/ha, tăng 0,83% (tăng 2,30 tạ/ha).

Các đồng chí lãnh đạo Cục Thống kê trao tặng “Bằng khen”, “Giấy khen” cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

NGÀNH THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 75 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (06/5/1946-06/5/2021)

  •   05/05/2021 16:21
  •   Đã xem: 201
  •   Phản hồi: 0

Cách đây hơn 75 năm, thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945 đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, dân chủ và văn minh. Ngày 06/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam nằm trong Bộ Quốc dân Kinh tế đánh dấu sự kiện lịch sử ngày thành lập cơ quan thống kê đầu tiên trong bộ máy nhà nước của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Để đánh dấu mốc sự kiện quan trọng này, ngày 13/02/2001, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 545/VPCP-KTTH đồng ý lấy ngày 06/5/1946 là ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam.

Văn bản mới
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây