HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN

 Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Quyết định
Số 38/QĐ-UBND
15/11/2019 v/v Ban hành quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở,ban ngành,đoàn thể tỉnh và UBND các huyện,thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh
2 Quyết định
35/QĐ-UBND
14/10/2019 v/v Ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh
3 Quyết định
Số 1284/QĐ-TCTK
27/08/2019 Về việc tiến hành Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2020
4 Quyết định
Số 1261/QĐ-TCTK
19/08/2019 Về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2020
5 Quyết định
Số 1260/QĐ-TCTK
16/08/2019 Về việc tổ chức Điều tra lao động việc làm năm 2020
6 Quyết định
Số 43/2018/QĐ-TTg
01/11/2018 Về việc Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
7 Quyết định
Số 01/QĐ-BCĐTW
15/08/2018 Quyết định về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
8 Quyết định
Số 592/QĐ-TCTK
30/07/2018 về việc tiến hành Điều tra lao động việc làm năm 2019
9 Quyết định
Số 572/QĐ-TCTK
26/07/2018 Về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2019
10 Quyết định
Số 513/QĐ-TCTK
16/07/2018 Về việc tiến hành khảo sát mức sống dân cư năm 2019
11 Quyết định
Số 27/2018/QĐ-TTg
06/07/2018 Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
12 Quyết định
Số 772/QĐ-TTg
26/06/2018 Về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
13 Quyết định
Số 772/QĐ-TTg
26/06/2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
14 Quyết định
Số 3110/QĐ-UBND
29/11/2017 Về việc ban hành biểu mẫu và phân công công nhiệm vụ thu thập, tổng hợp Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã...
15 Quyết định
Số 643/QĐ-TTg
11/05/2017 Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng Thống kê đến năm 2030
16 Quyết định
số 16/QĐ-CTK
22/03/2017 về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp, biên tập và phổ biến thông tin trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Cục Thống kê Hưng Yên
17 Quyết định
Số: 15/QĐ-CTK
21/03/2017 Về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp của Cục Thống kê Hưng Yên
18 Quyết định
Số: 08 /QĐ-CTK
03/03/2017 về việc Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo ISO Cục Thống kê
19 Quyết định
số 06/QĐ-CTK
27/02/2017 về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động Cục Thống kê Hưng Yên
20 Quyết định
số 833/QĐ-TCTK
06/12/2016 Về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2017 của Tổng cục Thống kê
21 Quyết định
số 43/2016/QĐ-TTg
17/10/2016 Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia;
22 Quyết định
số 605/QĐ-TCTK
25/08/2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của cơ quan Tổng cục Thống kê và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Thống kê
23 Quyết định
số 513/QĐ-TCTK
04/07/2016 về việc ban hành Quy chế sáng kiến và hoạt động của Hội đồng sáng kiến Tổng cục Thống kê
24 Quyết định
Số 54/2016/QĐ-TTg
30/06/2016 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
25 Quyết định
Số: 1471/QĐ-BKHĐT
12/10/2015 Quy định nội dung, cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
26 Quyết định
Số: 13/2015/QĐ-UBND
20/07/2015 về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
27 Quyết định
Số 715/QĐ-TTg
22/05/2015 Phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
28 Quyết định
Số 126/QĐ-TCTK
02/03/2015 về việc ban hành quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê;
29 Quyết định
số 945/QĐ-TCTK
24/09/2013 Về việc phê duyệt Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao của Tổng cục Thống kê
30 Quyết định
số 1803/QĐ-TTg
18/11/2011 Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
31 Quyết định
Số 312/QĐ-TTg
02/03/2010 Về việc phê duyệt Đề án Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website ?

Văn bản mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây