HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN

 Văn bản theo lĩnh vực: Chiến lược phát triển Thống kê

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Quyết định
Số 3110/QĐ-UBND
29/11/2017 Về việc ban hành biểu mẫu và phân công công nhiệm vụ thu thập, tổng hợp Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã...
2 Kế hoạch
Số 283/KH-UBND
25/09/2017 V/v Triển khai thực hiện Đề án Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 tỉnh Hưng Yên
3 Kế hoạch
Số 238/KH-UBND
17/08/2017 Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án Hội nhập thống kê Asean giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
4 Kế hoạch
Số 7171/BKHĐT-TCTK
31/08/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với Bộ, ngành, địa phương
5 Quyết định
Số 643/QĐ-TTg
11/05/2017 Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng Thống kê đến năm 2030
6 Chỉ thị
Số 05/CT-UBND
19/09/2013 Về thực hiện chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam và tổ chức thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
7 Quyết định
Số 312/QĐ-TTg
02/03/2010 Về việc phê duyệt Đề án Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
8 Chỉ thị
số 10/CT-TTg
29/04/2014 về việc tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành.
9 Quyết định
số 513/QĐ-TCTK
04/07/2016 về việc ban hành Quy chế sáng kiến và hoạt động của Hội đồng sáng kiến Tổng cục Thống kê
10 Quyết định
số 1803/QĐ-TTg
18/11/2011 Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
11 Thông tư
số 08/2012/TT-BKHĐT
07/11/2012 về việc Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
12 Chỉ thị
Số 11/CT-UBND
26/08/2016 Chỉ thị về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
13 Nghị định
Số 94/2016/NĐ-CP
01/07/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
14 Quyết định
số 43/2016/QĐ-TTg
17/10/2016 Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia;
15 Quyết định
Số 54/2016/QĐ-TTg
30/06/2016 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website ?

Văn bản mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây