Cục Thống kê Hưng Yên

http://www.thongkehungyen.gov.vn


Các văn bản pháp lý liên quan đến Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ngày 27/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg về Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021
     I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
     - Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 Về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021
     - Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo TĐT kinh tế TW năm 2021
     - Quyết định số 912/QĐ-BKHĐT ngày 18/6/2020 Về việc thành lập Tổ thường trực TĐT kinh tế TW năm 2021
     - Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 Về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021
     - Phương án Tổng điều tra kinh tế
     II. VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

     - Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
    - Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh về phát động phòng trào thi đua Tổng điều tra kinh tế vá điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hưng Yên
     - Kế hoạch số 01/KH-BCĐTĐT ngày 28/01/2021 của BCĐ TĐT tỉnh về triển khai thực hiện Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
     - Kế hoạch số 03/KH-BCĐTĐT ngày 28/01/2021 của BCĐ TĐT tỉnh về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
     - Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hưng Yên
     - Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Về việc thay đổi thành viên ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hưng Yên
     - Quyết định số 82/QĐ-BCĐTĐT ngày 21/9/2020 của Trưởng ban BCĐ TĐT tỉnh về việc thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hưng Yên
     - Thông báo số 01/TB-BCĐTĐT ngày 04/02/2021  của Trưởng ban BCĐ TĐT tỉnh Thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hưng Yên
     - Thông báo số 02/TB-BCĐTĐT ngày 09/02/2021  của Trưởng ban BCĐ TĐT tỉnh Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hưng Yên

   III. PHƯƠNG ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GHI PHIẾu

  1.  Phương án Tổng điều tra dân kinh tế năm 2021 - Tải và xem.
  2. Phiếu và sổ tay hướng dẫn điều tra viên khối Doanh nghiệp - Tải và xem
  3. Quy trình điều tra phiếu Doanh nghiệp - Tải và xem
  4. Phiếu và sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ phiếu Sự nghiệp, Hiệp hội - Tải và xem 
  5. Quy trình lập bảng kê phiếu Sự nghiệp, Hiệp hội - Tải và xem
  6. Phiếu và giải thích ghi phiếu Cá thể - Tải và xem
  7. Quy trình điều tra phiếu Cá thể - Tải và xem
  8. Phiếu và giải thích ghi phiếu Tôn giáo - Tải và xem
  9. Quy trình chọn mẫu phiếu Doanh nghiệp, Cá thể - Tải và xem
  10. Phương án, phiếu, bảng hỏi và giải thích phiếu Thu thập thông tin cơ sở hành chính, tổ chức chính trị-xã hội - Tải và xem
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây