Cục Thống kê Hưng Yên

http://www.thongkehungyen.gov.vn


Tổng cục Thống kê làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên

Sáng ngày 28/10/2022, tại Hưng Yên, Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê (TCTK) do Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hưng Yên để tăng cường năng lực quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện công tác Thống kê; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và dự kiến cả năm 2022 của tỉnh Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh.

Sáng ngày 28/10/2022, tại Hưng Yên, Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê (TCTK) do Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hưng Yên để tăng cường năng lực quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện công tác Thống kê; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và dự kiến cả năm 2022 của tỉnh Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh.

Tham dự buổi làm việc, về phía TCTK có Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, đơn vị liên quan thuộc TCTK. Về phía tỉnh Hưng Yên có thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; lãnh đạo và trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục Thống kê tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công ty Cổ phần tập đoàn Ecopark, Công ty Cổ phần Vinhomes; Văn phòng UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn cho biết, tỉnh Hưng Yên có diện tích nhỏ nhưng lại là tỉnh có mật độ dân số cao, năm 2022 đạt 1.389 người/km2, xếp thứ 3/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố của cả nước. Lao động của tỉnh Hưng Yên có sự chuyển dịch tích cực từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; cơ cấu lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 21%; khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 47%; khu vực thương mại, dịch vụ chiếm 32%.

Trong những năm qua, kinh tế của tỉnh luôn duy trì đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2010 – 2020 đạt 8,25%/năm. Năm 2020, 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, song tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn duy trì ở mức khá so với các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng và trong cả nước, lần lượt tăng 5,97% và tăng 6,01%. Năm 2021, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 112.306 tỷ đồng, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 6/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng; GRDP bình quân đầu người đạt 88,1 triệu đồng, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 6/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng. Cơ cấu kinh tế của tỉnh có sự chuyển dịch rõ nét theo hướng công nghiệp. Tỷ trọng giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp, xây dựng duy trì ở mức cao và tăng lên hằng năm, cụ thể, cơ cấu kinh tế năm 2021: nông, lâm nghiệp và thủy sản 8,6%; công nghiệp và xây dựng 63,5%; dịch vụ 21,2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 6,7%.

Cùng với phát triển kinh tế, các vấn đề về an sinh xã hội luôn được chính quyền địa phương quan tâm thực hiện, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được phát triển toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/người/năm.

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Thống kê, và kết quả một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 9 tháng và dự báo cả năm 2022 cho thấy, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (GRDP) 9 tháng ước tăng 9,52% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tiếp tục có sự phục hồi và tăng tưởng khá so với cùng kỳ năm trước và là khu vực có đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh Hưng Yên với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng 10,23%.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng 9 tháng năm 2022 theo giá so sánh đạt 13.178 tỷ đồng, tăng 20,35% so với cùng kỳ năm trước.

Các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ phục hồi, phát triển tích cực và có đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 9 tháng, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 19.507 tỷ đồng, tăng 10,49% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu bán buôn hàng hóa đạt 92.092 tỷ đồng, tăng 11,51%; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 1.684 tỷ đồng, tăng 42,68%. Hoạt động kinh doanh vận tải phục hồi và tăng mạnh trở lại. 9 tháng, doanh thu vận tải đạt 4.354 tỷ đồng, tăng 19,20%.

9 tháng, trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 57 dự án đầu tư mới (tăng 5 dự án so với cùng kỳ năm 2021). Ngoài ra, tỉnh cũng đã tiếp nhận 112 lượt dự án điều chỉnh, trong đó có 62 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn (34 dự án trong nước và 28 dự án nước ngoài) với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 4.536 tỷ đồng và 245,3 triệu USD. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2.110 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 257.771 tỷ đồng và 5.997 triệu USD.

9 tháng số lượng doanh nghiệp mới tiếp tục tăng lên với việc thành lập mới 1.024 doanh nghiệp (tăng 1,68% so với cùng kỳ năm trước), đưa tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 14.544 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 171.101 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đạt 40.263 tỷ đồng, tăng 49,63% so với cùng kỳ năm trước.

Dự báo nếu tình hình dịch bênh Covid-19 tiếp tục được kiểm soát, cùng với các tác động tích cực của các chính sách phục hồi và phát triển nền kinh tế của Chính phủ, bộ, ngành và địa phương thì tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên trong quý IV tiếp tục tăng cao hơn so với quý III; tăng trưởng cả năm 2022 của tỉnh Hưng Yên sẽ vượt kế hoạch, cũng như vượt mức tăng 9,97% do TCTK công bố hồi tháng 8/2022.

Đối với công tác quản lý Nhà nước về Thống kê, báo cáo cho thấy, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước về công tác thống kê, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác thống kê. Trong đó có thể kể tới Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 07/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thống kê trong toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các cấp chính quyền, địa phương; Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên...

Mặt khác, trong các cuộc Tổng điều tra và công tác Thống kê hàng năm, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã có những chỉ thị, chỉ đạo kịp thời; đồng thời tạo điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và kinh phí hỗ trợ cho hoạt động thống kê. Sự phối hợp của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn được thực hiện tốt thông qua quy chế phối hợp; việc phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin đầu vào; việc trao đổi, thiết lập đầu mối phối hợp cấp chuyên viên giữa Cục Thống kê với các Sở, Ngành được duy trì thường xuyên.

Bên cạnh việc đẩy mạnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong những năm qua, khung pháp lý trong hoạt động thống kê cũng ngày càng được hoàn thiện và đã giúp cho công tác thống kê Nhà nước nói chung và hoạt động của ngành Thống kê Hưng Yên nói riêng có nhiều thuận lợi, công tác thống kê của địa phương đi vào nề nếp, việc chấp hành chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê được nâng lên. Công tác thu thập thông tin thống kê có nhiều đổi mới và cải tiến, nhất là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khâu thu thập thông tin thống kê đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện, đặc biệt là đối với khu vực doanh nghiệp. Do vậy, tỷ lệ doanh nghiệp chấp hành các phương án điều tra thống kê được nâng lên, bảo đảm thời gian và chất lượng thông tin thống kê.

Trong 5 năm qua, Cục Thống kê đã tham mưu chính quyền địa phương triển khai thành công 3 cuộc Tổng điều tra, bao gồm: Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 và Tổng điều tra cơ sở kinh tế năm 2021 và các cuộc điều tra thống kê thường xuyên khác bảo đảm về mặt thời gian, số lượng và chất lượng.

Công tác phối hợp và chia sẻ thông tin giữa Cục Thống kê với các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh được duy trì và thực hiện tốt để triển khai các nhiệm vụ quan trọng của ngành.

Tại buổi làm việc, để tăng cường năng lực quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện công tác Thống kê, UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị TCTK một số nội dung: (1) Tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện Luật Thống kê sửa đổi; Hệ thống chỉ tiêu thống kê các cấp và thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bản tỉnh đạt hiệu quả cao. (2) Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo tăng cường nguồn nhân lực thống kê chất lượng cao đảm bảo cho hoạt động thống kê hiệu lực, hiệu quả. (3) Phối hợp cùng UBND tỉnh chỉ đạo ngành Thống kê, các sở ngành liên quan rà soát cơ sở dữ liệu đầu vào năm 2022, rà soát các yêu tố lớn, mới có tính đột biến; đồng thời rà soát và phân bổ số liệu các đơn vị Tổng công ty, Tập đoàn hạch toán toàn ngành; các chi nhánh doanh nghiệp tỉnh ngoài trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực tế nhằm đánh giá sát đúng tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2022 và các năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu đánh giá cao tốc độ phát triển tăng nhanh của tỉnh Hưng Yên trong vòng 10 năm trở lại đây. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên trong 9 tháng đầu năm 2022 cũng có sự tăng trưởng khá ấn tượng. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu giữa các ngành của tỉnh Hưng Yên tăng nhanh. Để tiếp tục phát triển, Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu cho rằng, thời gian tới, tỉnh Hưng Yên cần tập trung vào ngành trong điểm có cơ cấu lớn như: Chế biến chế tạo, ngành chuyên môn khoa học công nghệ, cung cấp nước và rác thải. Đây là những ngành có tác động lớn tới GRDP của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên cũng như sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh đối với công tác thống kê trong thời gian qua. Để nâng cao chất lượng thống kê, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, tạo sự đồng thuận thống nhất trong hoạt động thống kê hàng tháng, quý. Các ngành cần tiếp tục phối hợp với ngành Thống kê để rà soát cụ thể.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết, thời gian tới, nghị định hướng dẫn chỉ tiêu thống kê quốc gia được ban hành, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên quan tâm triển khai hướng dẫn, đào tạo cho các sở, ban, ngành và cấp huyện, cấp xã. 

Trước đó, đoàn công tác của TCTK do Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên./.

Một số hình ảnh đoàn công tác của TCTK do Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương làm trưởng đoàn làm việc với Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên
 

Tổng cục Thống kê làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên

 

Tổng cục Thống kê làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên 1
 

Tổng cục Thống kê làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên 2

Tổng cục Thống kê làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên 3

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây