Cục Thống kê Hưng Yên

http://www.thongkehungyen.gov.vn


Thị xã Mỹ Hào trong công tác triển khai và tổ chức Điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Thực hiện Kế hoạch 17/KH-CTK ngày 11/01/2024 của Cục Thống kê Hưng Yên về việc tổ chức, triển khai Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, Chi cục Thống kê thị xã Mỹ Hào đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-CCTK ngày 15/01/2024 về tổ chức triển khai điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn thị xã; Kế hoạch số 06/KH-CCTK ngày 01/3/2024 về công tác kiểm tra giám sát điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; Kế hoạch số 07/KH-CCTK ngày 18/3/2024 về công tác tuyên truyền điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch 17/KH-CTK ngày 11/01/2024 của Cục Thống kê Hưng Yên về việc tổ chức, triển khai Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, Chi cục Thống kê thị xã Mỹ Hào đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-CCTK ngày 15/01/2024 về tổ chức triển khai điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn thị xã; Kế hoạch số 06/KH-CCTK ngày 01/3/2024 về công tác kiểm tra giám sát điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; Kế hoạch số 07/KH-CCTK ngày 18/3/2024 về công tác tuyên truyền điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Để bảo đảm triển khai thành công cuộc điều tra, Chi cục Thống kê thị xã Mỹ Hào đã tuyển chọn được 18 điều tra viên và 4 giám sát viên cấp huyện. Các điều tra viên và giám sát viên đã được tham dự đầy đủ các nội dung của chương trình tập huấn. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trên địa bàn thị xã Mỹ Hào thực hiện thu thập thông tin tại 54 địa bàn điều tra, trong đó: 32 địa bàn phiếu ngắn, 22 địa bàn phiếu dài; tương ứng 1.650 hộ, trong đó: 960 hộ phiếu ngắn, 660 hộ phiếu dài. Tính đến ngày 12/4/2024, tiến độ điều tra đạt 75%, Chi cục Thống kê thị xã Mỹ Hào quyết tâm phấn đấu đến ngày 20/4/2024 sẽ cơ bản hoàn thành toàn bộ số hộ, số địa bàn điều tra, bảo đảm chất lượng thông tin điều tra.

Ngay từ những ngày đầu triển khai của cuộc điều tra, công tác kiểm tra, giám sát luôn được lãnh đạo các cấp từ tỉnh đến huyện quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ nhằm nắm bắt tiến độ, kịp thời hướng dẫn và hỗ trợ xử lý các vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ để điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh, công tác giám sát thường xuyên, trực tiếp, gián tiếp của giám sát viên cấp huyện, Chi cục Thống kê thị xã Mỹ Hào đã tiếp đón 03 Đoàn Giám sát viên cấp tỉnh về kiểm tra, giám sát công tác triển khai điều tra trên địa bàn thị xã. Qua kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn công tác cấp tỉnh, Chi cục Thống kê thị xã Mỹ Hào được đánh giá đã tổ chức thực hiện đúng phương án điều tra, không phát sinh vấn đề nổi cộm.

1704202402
 
1704202401

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Huyền, Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê thị xã Mỹ Hào.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây