Cục Thống kê Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2018.

Thứ hai - 29/01/2018 07:52

    Ngày 26/01/2018, Cục Thống kê Hưng Yên đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Tham dự và chủ trì hội nghị có Ông Đào Trọng Truyến – Cục trưởng Cục Thống kê Hưng Yên cùng toàn thể công chức và người lao động thuộc Cục Thống kê Hưng Yên.
    Trong năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân tỉnh, cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức và người lao động; Cục Thống kê Hưng Yên đã tổ chức thực hiện có hiệu quả và cơ bản hoàn thành đúng tiến độ khối lượng lớn các nhiệm vụ, công việc được giao, nhiều công việc thực hiện đạt hiệu quả cao, như:
    Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng 9 tháng và cả năm theo đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng và tiếp tục khẳng định là tài liệu quan trọng của các cấp, các ngành và các đối tượng dùng tin. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng kỳ được bổ sung nhiều thông tin có chất lượng, phản ánh bức tranh kinh tế của địa phương, xu hướng sản xuất kinh doanh... và đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành.
    Triển khai đầy đủ, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các cuộc điều tra thống kê thường xuyên theo kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê giao, từ các khâu: Lập danh sách, rà soát địa bàn điều tra, tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên, tổ chức tập huấn, điều tra thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, phúc tra và nghiệm thu phiếu điều tra,... Đặc biệt, với tư cách là cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo Tổng điều tra năm 2017 tổ chức, triển khai cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh, Cục Thống kê Hưng Yên đã thực hiện tốt công tác Tổng điều tra theo đúng qui định; toàn bộ các công việc theo Phương án Tổng điều tra đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Ban Chỉ đạo Trung ương đã nghiệm thu và đánh giá tốt chất lượng Tổng điều tra tại Hưng Yên (đạt loại khá).
    Triển khai thực hiện nhiều đề án, chiến lược quan trong của ngành, như: Tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án hội nhập thống kê Asean giai đoạn 2016-2020; Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định ban hành hệ thống biểu mẫu và phân công nhiệm vụ thu thập, tổng hợp Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Đề án đổi mới quy trình biên soạn GRDP….
    Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công thống kê năm 2017 đòi hỏi toàn ngành Thống kê Hưng Yên phải nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt lên mọi khó khăn thách thức và đề ra các giải pháp khắc phục.
    Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo chương trình công tác năm 2018 của ngành Thống kê Hưng Yên, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Trong đó tập trung vào việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các cuộc điều tra thống kê; bảo đảm tốt thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương; đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê; tăng cường biên soạn các tài liệu, ấn phẩm thống kê trên cơ sở dữ liệu của các cuộc điều tra, Tổng điều tra; chuẩn bị tốt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án, chiến lược lớn của ngành, đặc biệt là triển khai biểu mẫu thu thập thông tin thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
    Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua năm 2018 do các Tổng cục Thống kê, Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động, Cục Thống kê Hưng Yên đã tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2018 với khẩu hiệu: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2018”. Cũng tại hội nghị, đại diện của 17 đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thống kê Hưng Yên đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2018 với sự chứng kiến của Ông Đào Trọng Truyến – Cục trưởng Cục Thống kê Hưng Yên, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thống kê Hưng Yên.
    Nhân dịp này, Cục Thống kê Hưng Yên được thừa ủy quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố và trao tặng “Bằng khen” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho 02 cá nhân có thành tích đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Kế hoạch và Đầu tư; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư” cho 11 cá nhân, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thống kê Việt Nam” cho 2 cá nhân; được thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố và trao tặng “Bằng khen” của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho 11 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc Tổng điều tra kinh tế năm 2017; công bố và trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 6 cá nhân; trao tặng “Giấy khen” của Cục trưởng Cục Thống kê cho 5 tập thể và 40 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc Tổng điều tra kinh tế năm 2017; trao tặng “Giấy khen” của Cục trưởng Cục Thống kê cho 8 tập thể và 16 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
    Kết luận hội nghị, Ông Đào Trọng Truyến – Cục trưởng Cục Thống kê Hưng Yên nhấn mạnh: Năm 2018, trong bối cảnh toàn hệ thống hành chính nhà nước đang quyết tâm thực hiện tốt phương châm hoạt động của Chính phủ là “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả”, việc bảo đảm thông tin thống kê phục vụ quản lý điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần phải được đặc biệt chú trọng, kịp thời và thường xuyên; ngành Thống kê tiếp tục nâng cao chất lượng, cung cấp kịp thời số liệu thống kê; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cuộc điều tra thống kê, kiểm tra công vụ….
  Một số hình ảnh tại hội nghị

Ông Đào Trọng Truyến – Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thống kê Hưng Yên phát biểu và kết luận Hội nghị
Ông Đào Trọng Truyến – Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thống kê Hưng Yên
phát biểu và kết luận Hội nghị
Ông Lê Quý Tuyên – Phó cục trưởng Cục Thống kê Hưng Yên trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Ông Lê Quý Tuyên – Phó cục trưởng Cục Thống kê Hưng Yên trình bày báo cáo
tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Ông Nguyễn Văn Định –Trưởng phòng Thanh tra Thống kê phát biểu tham luận tại hội nghị
Ông Nguyễn Văn Định –Trưởng phòng Thanh tra Thống kê
phát biểu tham luận tại hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo Cục Thống kê trao tặng “Bằng khen”, “Giấy khen” cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

 

Các đồng chí lãnh đạo Cục Thống kê trao tặng “Bằng khen”, “Giấy khen” cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

 

Các đồng chí lãnh đạo Cục Thống kê trao tặng “Bằng khen”, “Giấy khen” cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017
Các đồng chí lãnh đạo Cục Thống kê trao tặng “Bằng khen”, “Giấy khen” cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Định, trưởng phòng Thanh tra Thống kê

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây