Sẵn sàng cho giai đoạn 2 của Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Thứ năm - 29/06/2017 10:15

    Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Cục Thống kê, với tư cách là đơn vị thường trực đã tham mưu để Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. Nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự nỗ lực cố gắng của Ban Chỉ đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở; cùng sự hưởng ứng của các tổ chức kinh tế và người dân trong tỉnh. Đến nay, công tác Tổng điều tra giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành.

    Theo kết quả tổng hợp sơ bộ giai đoạn 1, Khối doanh nghiệp điều tra thu thập thông tin của hơn 4.000 doanh nghiệp thuộc các loại hình; Khối hành chính, sự nghiệp điều tra thu thập thông tin được 1.840 đơn vị, trong đó 829 đơn vị hành chính, Đảng, đoàn thể; 587 đơn vị sự nghiệp giáo dục; 183 đơn vị sự nghiệp y tế; 74 đơn vị hội, hiệp hội và 167 đơn vị khác. Hiện nay, Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đang tiến hành nghiệm thu, kiểm tra, làm sạch và nhập tinh phiếu Tổng điều tra giai đoạn 1.

    Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị Tổng điều tra giai đoạn 2. Theo kế hoạch, từ ngày 01 đến ngày 30/7/2017 sẽ tiến hành thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Trong thời gian vừa qua, Ban chỉ đạo TĐT tỉnh cùng với Ban chỉ đạo TĐT cấp huyện, cấp xã đã khẩn chương hoàn thành công tác chuẩn bị như:

    - Chuẩn bị và cấp phát tài liệu, vật tư, văn phòng phẩm, phiếu điều tra và các tài liệu liên quan cho Ban chỉ đạo TĐT cấp huyện, cấp xã.

    - Cấp phát đĩa CD Hỏi – Đáp TĐT và các tài liệu tuyên truyền (Sổ tay tuyên truyền; khẩu hiệu; lôgô....) đến BCĐ TĐT cấp huyện, cấp xã để thực hiện công tác tuyên truyền theo quy định.

    - Lập danh sách các đơn vị điều tra giai đoạn 2, kết quả toàn tỉnh Hưng Yên có 1.391 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và 78.906 cơ sở SXKD cá thể, trong đó: 10.281 cơ sở SXKD cá thể không có địa điểm cố định không phải thực hiện phiếu điều tra; 68.625 cơ sở SXKD cá thể có địa điểm cố định thực hiện phiếu điều tra của giai đoạn 2. Tổ Thường trực đã kịp thời nhập tin danh sách cơ sở SXKD cá thể và tiến hành chọn mẫu điều tra theo số lượng được phân bổ, cung cấp danh sách làm cơ sở thực hiện thu thập thông tin giai đoạn 2.

    - Công tác tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng và tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra được triển khai nghiêm túc và kịp thời; tổ trưởng và điều tra viên đều được lựa chọn từ cơ sở, là người có kinh nghiệm tham gia nhiều cuộc điều tra thống kê, là người địa phương nên rất thuận lợi trong việc nắm rõ địa bàn. Toàn tỉnh Hưng Yên tổ chức 20 lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra của giai đoạn 2, bình quân mỗi huyện, thành phố 02 lớp với tổng số 1.147 người tham dự; trong đó: 477 điều tra viên; 167 tổ trưởng. Các lớp tập huấn được giảng viên hướng dẫn tỷ mỷ và có những ví dụ minh họa cụ thể cho từng chỉ tiêu trong phiếu; sau khi kết thúc tập huấn, phấn lớn điều tra viên và tổ trưởng đều nắm vững những nội dung cơ bản của các loại phiếu điều tra.

    Để thực hiện tốt công tác Tổng điều tra giai đoạn 2, Ban Chỉ đạo TĐT tỉnh cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra đến các tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao  nhận thức, tích cực hợp tác cùng các điều tra viên, giúp các điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại, hạn chế của cơ sở.

    Ðến thời điểm này, tỉnh Hưng Yên đã cơ bản hoàn tất các bước chuẩn bị cho Tổng điều tra giai đoạn 2, các địa phương đã sẵn sàng ra quân thu thập thông tin giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 01/7/2017. Với sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh và các cấp chính quyền địa phương; sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, các cấp có liên quan; sự nỗ lực cố gắng của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp; cùng sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh; nhất định công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh sẽ thành công tốt đẹp!

Tác giả bài viết: Đào Trọng Truyến - Cục trưởng Cục Thống kê Hưng Yên

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Thống kê
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây